پیام خراسان
قاضی زاده هاشمی: امروز وقت آنست که غلطها را بگیریم
جمعه 7 خرداد 1400 - 22:39:26
پیام خراسان -

پیام خراسان


قاضی زاده هاشمی :انقلاب ما انقلاب آرمان هاست نه تن دادن به واقعیتها
امروز وقت آنست که غلطها را بگیریم و اصلاح کنیم و دوباره شروع کنیم ، لذا جوانان پیش تازان این حرکت جدید هستند
.

http://www.khorasan-online.ir/fa/News/367489/قاضی-زاده-هاشمی--امروز-وقت-آنست-که-غلطها-را-بگیریم
بستن   چاپ